Kopējais lapas skatījumu skaits

trešdiena, 2016. gada 25. maijs

Rewind

Fotogrāfijas izbalē, atmiņas uzaust. Raksti runā. Un grūti saprast, kas dzīvāks, kas ir ar mani un, kas nē.
Photos fade out, memories flash back. And it is difficult to realize, what is more alive, who is with me and who is not.

 Rewind 1. 2016/80X100/mixed media on paper
  Rewind 2. 2016/80X100/mixed media on paper
 Kauss. Jēkabs. The Goblet. Jacob  2016/70X90/mixed media on canvas

pirmdiena, 2013. gada 21. janvāris

Pēdējo laiku zīmes

Kas savu dzīvību centīsies paturēt, tas to zaudēs, bet, kas to zaudēs, tas to paturēs. Es jums saku: viņā naktī divi gulēs vienā gultā: vienu pieņems un otru atstās.
Lūk. 17:33-34

Ja kāds tai dienā atrodas uz jumta, bet viņa lietas ir istabā, tas lai nekāpj zemē tās paņemt; un, ja kāds atrodas laukā, tas lai negriežas atpakaļ.  Lūk. 17:31
Divi būs laukā: viens taps pieņemts un otrs atstāts." Lūk. 17:36piektdiena, 2012. gada 9. novembris

Stāsts par Lembitu / Lembit's Tale

Katrs ir viens un saistīts ar visiem, katrā mūžā ir pavērsieni, katrs grib redzēt savu horizontu, katrs grib ienirt, bet arī iznirt ... Everyone is one, everyone is connected to others. Every life has a turning point. Lembits-2. 2012., papīrs, jaukta tehnika, 90x235; paper, mixed media


Neskaitāmi vadi un saites. Pat, kad esam aizmiguši. Countless wires. Even when we sleep. Lembits-1. 2012., papīrs, jaukta tehnika, 85x235; paper, mixed media


pirmdiena, 2012. gada 9. jūlijs

Un Viņš bija tuksnesī četrdesmit dienas, un sātans Viņu kārdināja, un Viņš bija pie zvēriem, un eņģeļi Viņam kalpoja.  Mk.1:13 and he was in the wilderness forty days, being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended him.


Un Viņš atkal sāka mācīt pie jūras. Un daudz ļaužu pie Viņa sapulcējās, tā ka Viņš iekāpa laivā un apsēdās. Viņš bija uz jūras, un visi ļaudis stāvēja jūras malā.  Mk.4:1 Again Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it out on the lake, while all the people were 
along the shore at the water’s edge.

Vēl dažas ilustrācijas Marka evaņģēlijam šeit:

piektdiena, 2012. gada 20. aprīlis

Krauklīšu vīzijas/ Three Visions

Diena aizgājusi, nakts nav sākusies. Kaut kur tālumā klaigā dzērves. Krauklīšu vīzijas 1. Autortehnika, 143x144 cm / Day is over, night is coming. Cranes cry somewher far away. Three visions. Vision 1. Mixed media, 143x144 cm
Gaisma iekšā, gaisma ārā. Katru nakti. Krauklīšu vīzijas 2. Autortehnika, 143x144 cm / Light inside, light outside. Every night the same. Three visions. Vision 2. Mixed media, 143x144 cm
Saule iekrīt jūrā. Mežu gali tēlo milžus. Krauklīšu vīzijas 3. Autortehnika, 143x144 cm / Sun is falling in the sea. Behind the forest. Three visions. Vision 3. Mixed media, 143x144 cm