Kopējais lapas skatījumu skaits

piektdiena, 2010. gada 29. oktobris

Urbi et Orbi

Cik punktiņu varēsim saskaitīt vienā gleznā? Viscaur vibrējoša atmosfēra, telpas dinamika. Urbi et Orbi. Te mēs redzam, kā gaismas baltums sadalās varavīksnes krāsainībā.

How many dots we can find in one Picture? Vibration throughout the atmosphere, dynamism of spaces. Urbi et orbi. Here we see how whiteness of light is deviding into colorfulness of raimbow.

Urbi Et Orbi.1998..132x100. oil on canvas

Krusts.The Cross.1994..100x80. oil on cardboard

4x4:4.1992..100x100. oil on canvas

Tev pieder Valstība. The Kingdom 1994..88x110. oil on cardboard

Lieldienas. Easter. 1991..100x100. oil on canvas

Trīsvienība. The Trinity. 1996..160x88.oil on canvas

trešdiena, 2010. gada 27. oktobris

Asiņu sarkanums.Redness of blood

Eņģeļi, svētie un ubagi. Zīmīgas vietas un vārdi. Asiņu sarkanums un tam pāri debesu zilgme. No šiem attēliem runā Bībeles stiprie vārdi.

Angels, saints and beggars. Significative places and names. Redness of blood and blueing of sky above. Strong words of Bible are speaking through these images
Meklētāji. Prospektors. 1998. 70x70. oil on wood

Ceļš no Bocras. The road from Bocra. 2004. 92x68. oil on cardboard

Elijas debesbraukšana. Ascension of Elijah. 1992. 172x83. oil on cardboard

Gaismas Katedrāle. Cathedral of Light. 1990. 150x80. oil on cardboard

Aiziešana no Ēģiptes. Leaving Egypt. 2000. 80x120. oil on cardboard

Jēkaba cīņa. Fight of Jacob. 1997. 80x100. oil on cardboard

Kolizejs. Coloseum. 2000. 65x50. oil on canvas

Kristus bērns karalis. Christ the child-king..1995. 100x79. oil on cardboard

Man zelts.. My gold... 1998. 60x70. oil on wood

pirmdiena, 2010. gada 25. oktobris

Zeltainas gaismas, dziļas ēnas. Golden light and deep shadow

Zeltainu gaismu un dziļu ēnu noslēpumainā valstība. Simboliskas zīmes, senu varoņu domīgās sejas. Vai tas ir Rembrandts? Nē, šī nav māksla, kas ieslodzīta muzeja sienās, šī māksla vēl ir pieejama.

Visas eļļas gleznas radījis akadēmiski izglītots mākslinieks. Lielākā daļa no tām ir bijusi izstādīta nacionāla mēroga mākslas izstādēs vai personālizstādēs.
Šī ir māksla tiem, kas meklē gaismu, tiem, kas saskata skaistumu ikdienas dzīvē, tiem, kas patur acis, prātus un sirdis atvērtas krāsu, līniju un formu skaistumam.
Gleznas tiek piedāvātas pārdošanai, cenas ir pārrunu objekts.


Mysterious world of golden light and deep shadow. Symbolic signes, thoughtful faces of ancient heroes. Is it Rembrandt? No, this art is not sealed in the museum it is still available. 

All oil paintings are created by academically educated professional artist.Most of them have been exhibited in National level art exhibitions.
This art is for those, who are searching for light, those, who see beauty in everyday life, those, who has opened eyes, minds, hearts to the power of colour, lines and shapes.
Paintings are available, prices are subject of negotiation.
Trīs Karaļi. Three Kings. 1996. 65x118. oil on cardboard

Senatne-2. Antiquity-2. 1993. 45x35. oil on canvas

Senatne-1. Antiquity-1. 1997. 41x41. oil on cardboard

Zelta zīmes-1. Golden signes-1. 1991. 81x60. oil on canvas

Noa. Noah. 1997. 100x86. oil on cardboard

Ģetzemanes dārzā - 2 . In the Garden of Getseman-2. 1998. 83x172. oil on cardboard

Dāvanas-1. Presents-1. 2008. 106x52,5. oil on canvas

Dāvanas-2. Presents-2. 2008. 106x52,5. oil on canvas

Dāvanas-3. Presents-3. 2008. 106x52,5. oil on canvas

Liecības. Nakts pirms augšāmcelšanās. Testimony. The Night before Ressurrection. 2008. 106x52,5. oil on canvas