Kopējais lapas skatījumu skaits

trešdiena, 2010. gada 29. decembris

Pēdējā laika darbi / Latest works


Šie darbi gleznoti uz brīvī krītošiem auduma gabaliem, akcentējot dažādu virsmu un materiālu vizuālo raksturu. Arī Evanģēlijs nāk pasaulē Vārdam iemiesojoties un darbojoties caur parastām un ikdienišķām lietām. Gleznās redzamajiem priekšmetiem, vielām, virsmām, pēc manas ieceres, vajadzētu liecināt par Vārdu, kas tās radījis.
 Nelielā ekspozīcija Jaunās Ģertrūdes baznīcas kriptā skatāma arī jūlijā
 Salmi glabā Gudro dāvātā zelta spīdumu.
 Pasludinājums izskanējis, lilija smaržo.
Dzīlēs spīd dvēseļu sudrabs, apustuļi izmet tīklus.
Arī rozes ir liecinieces.
http://vilnish.posterous.com/

50:50

50 no maniem labākajiem darbiem atrodami šeit. Priecāšos, ja tos apskatīsiet, ļoti priecāšos, ja izteiksiet savu viedokli. Tikai no jums atkarīgs vai kāds no šeit virtuāli redzamajiem gleznojumiem būs skatāms arī taustāmā realitātē, iekļauts kādā gleznu kolekcijā, vai kļūs par interjera sastāvdaļu. Iespējams, ka ir vēl citas sadarbības iespējas, kas zin.. Pagaidām izmantoju šo iespēju, lai dalītos ar jums tajā, ko uzskatu par labāko, kas man ir.

50 of my best artworks You can find here. I would be glad if You will have a look on them, I would be very glad, if You will express Your opinion. These paintings are exibited virtually, but they could be seen also in real space and time, become a part of some Art collection or just make some interrior more attractive – it depends only on Your will. Who knows all possible ways of cooperation? Untill then I use this possibility to share with You the best what I have.

Ticības arheologs / Archaeologist of faith

Linaudekli un Jeruzalemes kāpu smiltis. Akmens un asins, nazis un virve. Šīs lietas atradis ticības arheologs. Šīs lietas stāsta patiesību ticīgai sirdij.

Linen canvas and sands of denes of Jerusalem. Stone and blood, knife and rope. These things have been found by archeologyst of faith. These things are telling the trouth to the faithful heart.


Ticības arheoloģija. Jņ. 18-3 / Archaeology of Faith. John 18-3 / 2002./ 56x47,5 / oil on canvas and cardboard

Ticības arheoloģija. Mk. 14-47/ Archaeology of Faith. Mark. 14-47 / 2002./ 56x47,5 / oil on canvas and cardboard

Ticības arheoloģija. Lk. 23-34/ Archaeology of Faith. Luke. 23-34 / 2002./ 56x47,5 / oil on canvas and cardboard

Ticības arheoloģija. Jņ. 18-18-27/ Archaeology of Faith. John 18-18-27 / 2002./ 56x47,5 / oil on canvas and cardboard

Ticības arheoloģija. Mt. 27-48 / Archaeology of Faith. Matthew. 27-48 / 2002./ 56x47,5 / oil on canvas and cardboard

Sarkanais un melnais. Akmens / Red and Black. The Stone / 2007./ 95x97 /oil on canvas

Sarkanais un melnais. Rēta / Red and Black. The Scar / 2007./ 95x97 /oil on canvas


sestdiena, 2010. gada 20. novembris

Akmens sviediena attālumā./Within a stone’s throw.

Ir rāms vakars, koki stāv mierā un saule sūta siltumu ikvienam. Vēlme satikt to vienīgo, kurš ir tik vēlams un ilgots, parāda ceļu pie loga, kas spīd tumsā, ceļu uz kādu vietu netālu – tikai akmens sviediena attālumā.

It is calm evening, trees stand still and sun is sending warmth to everyone. Wish to meet the one who is so wanted, so needed shows the way to the window in the darkness, to the place not far away – just within a stone’s throw.

Logs naktī. Window in the night. 2000.80x120.oil on cardboard

Garāmejot-2. Passing by -2. 2000. 80x120. oil on cardboard

Nakts Kleistos. The night at Kleisti. 2001.80x120.Oil on cardboard

Zvejojot. Fishing. 2003. 70x100. Oil on canvas

Akmens sviediena attālumā. Within a stone's throw. 2007. 55x110. Oil on wood

sestdiena, 2010. gada 6. novembris

Uz nezināmu katakombu sienām/On the walls of unknown catacombs.

Vai tie ir grafitti? Simboliskas zīmes runā uz mums un stāsta par Dievu un Viņa ļaudīm. Eņģeļi un svētie dzied un spēlē senu liturģiju mūziku. Šie ir zīmējumi, kādus varētu ieraudzīt uz nezināmu katakombu sienām.

Is it graffiti? Symbolic Signes are talking to us, telling about God and His people.Angels and saints play music of ancient liturgy. These are drawings which could be seen on the walls of unknown catacombs.

Apustuļi un darbi. Sv.Gara nolaišanās. Descent of saint Spitit. 1996..82x70. cardboard, mixed media

Apustuļi un darbi.Pēteris klints. Apostles and deeds.St.Peter.1996.103x74. cardboard, mixed media

Apustuļi un darbi. Neticīgais Toms.Apostles and deeds.St.Thomas.1996.82x70. cardboard, mixed media

Apustuļi un darbi. Stefana liecība, Testimony of St. Stephan 1996./89x61 cardboard, mixed media

Alfa un omega.Zivs. Alpha and Omega. The fish. 2004. 62x60. plexiglass, mixed media

Alfa un omega.Kauss. Alpha and Omega. The bowl. 2004. 62x60. plexiglass, mixed media

Kaps. Austrumu siena. The Tomb. Eastern wall. 2003. 65x45. mixed media

Kaps. Austrumu siena. The Tomb. Western wall. 2003. 65x45. mixed media

Kaps. Austrumu siena. The Tomb. Northern wall. 2003. 65x103. mixed media

Kaps. Austrumu siena. The Tomb. Southern wall. 2003. 65x103. mixed media

Liturģija. Jaunā Derība. Lithurgie. The New Testament. 2004. 77x70. oil on canvas, mixed media

Liturģija. Vecā Derība. Lithurgie. The Old Testament. 2004. 77x70. oil on canvas, mixed media

pirmdiena, 2010. gada 1. novembris

Stāsti un ainavas. Stories and lanscapes


Stāsti un ainavas, kurās stāsti varētu rasties. Sekojot senlaiku varonim, nonākam gleznā, kas ir dīvainas gaismas piepildīta, un, kopā ar sv. Francisku,  laipni runājam uz putniem.

Stories and lanscapes, where stories could happen. Following the hero of old times, we get into the Picture full of  strange light and talk kindly together with st.Francis to the birds.
 

Pēdējās dienas karadraudze.Last Day Warriors.1999.90x90.oil on canvas

Apsolītā zeme. Promised Land. 2000. 80x121. oil on cardboard

Sv.Franciska sprediķis. Preachings of St. Francis. 1999. 87x100 oil on canvas

Gadalaiki.Rudens. Seasons. Autumn. 2001. 110x88 oil on cardboard

Gadalaiki.Ziema. Seasons. Winter. 2001. 110x88 oil on cardboard


piektdiena, 2010. gada 29. oktobris

Urbi et Orbi

Cik punktiņu varēsim saskaitīt vienā gleznā? Viscaur vibrējoša atmosfēra, telpas dinamika. Urbi et Orbi. Te mēs redzam, kā gaismas baltums sadalās varavīksnes krāsainībā.

How many dots we can find in one Picture? Vibration throughout the atmosphere, dynamism of spaces. Urbi et orbi. Here we see how whiteness of light is deviding into colorfulness of raimbow.

Urbi Et Orbi.1998..132x100. oil on canvas

Krusts.The Cross.1994..100x80. oil on cardboard

4x4:4.1992..100x100. oil on canvas

Tev pieder Valstība. The Kingdom 1994..88x110. oil on cardboard

Lieldienas. Easter. 1991..100x100. oil on canvas

Trīsvienība. The Trinity. 1996..160x88.oil on canvas

trešdiena, 2010. gada 27. oktobris

Asiņu sarkanums.Redness of blood

Eņģeļi, svētie un ubagi. Zīmīgas vietas un vārdi. Asiņu sarkanums un tam pāri debesu zilgme. No šiem attēliem runā Bībeles stiprie vārdi.

Angels, saints and beggars. Significative places and names. Redness of blood and blueing of sky above. Strong words of Bible are speaking through these images
Meklētāji. Prospektors. 1998. 70x70. oil on wood

Ceļš no Bocras. The road from Bocra. 2004. 92x68. oil on cardboard

Elijas debesbraukšana. Ascension of Elijah. 1992. 172x83. oil on cardboard

Gaismas Katedrāle. Cathedral of Light. 1990. 150x80. oil on cardboard

Aiziešana no Ēģiptes. Leaving Egypt. 2000. 80x120. oil on cardboard

Jēkaba cīņa. Fight of Jacob. 1997. 80x100. oil on cardboard

Kolizejs. Coloseum. 2000. 65x50. oil on canvas

Kristus bērns karalis. Christ the child-king..1995. 100x79. oil on cardboard

Man zelts.. My gold... 1998. 60x70. oil on wood

pirmdiena, 2010. gada 25. oktobris

Zeltainas gaismas, dziļas ēnas. Golden light and deep shadow

Zeltainu gaismu un dziļu ēnu noslēpumainā valstība. Simboliskas zīmes, senu varoņu domīgās sejas. Vai tas ir Rembrandts? Nē, šī nav māksla, kas ieslodzīta muzeja sienās, šī māksla vēl ir pieejama.

Visas eļļas gleznas radījis akadēmiski izglītots mākslinieks. Lielākā daļa no tām ir bijusi izstādīta nacionāla mēroga mākslas izstādēs vai personālizstādēs.
Šī ir māksla tiem, kas meklē gaismu, tiem, kas saskata skaistumu ikdienas dzīvē, tiem, kas patur acis, prātus un sirdis atvērtas krāsu, līniju un formu skaistumam.
Gleznas tiek piedāvātas pārdošanai, cenas ir pārrunu objekts.


Mysterious world of golden light and deep shadow. Symbolic signes, thoughtful faces of ancient heroes. Is it Rembrandt? No, this art is not sealed in the museum it is still available. 

All oil paintings are created by academically educated professional artist.Most of them have been exhibited in National level art exhibitions.
This art is for those, who are searching for light, those, who see beauty in everyday life, those, who has opened eyes, minds, hearts to the power of colour, lines and shapes.
Paintings are available, prices are subject of negotiation.
Trīs Karaļi. Three Kings. 1996. 65x118. oil on cardboard

Senatne-2. Antiquity-2. 1993. 45x35. oil on canvas

Senatne-1. Antiquity-1. 1997. 41x41. oil on cardboard

Zelta zīmes-1. Golden signes-1. 1991. 81x60. oil on canvas

Noa. Noah. 1997. 100x86. oil on cardboard

Ģetzemanes dārzā - 2 . In the Garden of Getseman-2. 1998. 83x172. oil on cardboard

Dāvanas-1. Presents-1. 2008. 106x52,5. oil on canvas

Dāvanas-2. Presents-2. 2008. 106x52,5. oil on canvas

Dāvanas-3. Presents-3. 2008. 106x52,5. oil on canvas

Liecības. Nakts pirms augšāmcelšanās. Testimony. The Night before Ressurrection. 2008. 106x52,5. oil on canvas