Kopējais lapas skatījumu skaits

sestdiena, 2010. gada 20. novembris

Akmens sviediena attālumā./Within a stone’s throw.

Ir rāms vakars, koki stāv mierā un saule sūta siltumu ikvienam. Vēlme satikt to vienīgo, kurš ir tik vēlams un ilgots, parāda ceļu pie loga, kas spīd tumsā, ceļu uz kādu vietu netālu – tikai akmens sviediena attālumā.

It is calm evening, trees stand still and sun is sending warmth to everyone. Wish to meet the one who is so wanted, so needed shows the way to the window in the darkness, to the place not far away – just within a stone’s throw.

Logs naktī. Window in the night. 2000.80x120.oil on cardboard

Garāmejot-2. Passing by -2. 2000. 80x120. oil on cardboard

Nakts Kleistos. The night at Kleisti. 2001.80x120.Oil on cardboard

Zvejojot. Fishing. 2003. 70x100. Oil on canvas

Akmens sviediena attālumā. Within a stone's throw. 2007. 55x110. Oil on wood

sestdiena, 2010. gada 6. novembris

Uz nezināmu katakombu sienām/On the walls of unknown catacombs.

Vai tie ir grafitti? Simboliskas zīmes runā uz mums un stāsta par Dievu un Viņa ļaudīm. Eņģeļi un svētie dzied un spēlē senu liturģiju mūziku. Šie ir zīmējumi, kādus varētu ieraudzīt uz nezināmu katakombu sienām.

Is it graffiti? Symbolic Signes are talking to us, telling about God and His people.Angels and saints play music of ancient liturgy. These are drawings which could be seen on the walls of unknown catacombs.

Apustuļi un darbi. Sv.Gara nolaišanās. Descent of saint Spitit. 1996..82x70. cardboard, mixed media

Apustuļi un darbi.Pēteris klints. Apostles and deeds.St.Peter.1996.103x74. cardboard, mixed media

Apustuļi un darbi. Neticīgais Toms.Apostles and deeds.St.Thomas.1996.82x70. cardboard, mixed media

Apustuļi un darbi. Stefana liecība, Testimony of St. Stephan 1996./89x61 cardboard, mixed media

Alfa un omega.Zivs. Alpha and Omega. The fish. 2004. 62x60. plexiglass, mixed media

Alfa un omega.Kauss. Alpha and Omega. The bowl. 2004. 62x60. plexiglass, mixed media

Kaps. Austrumu siena. The Tomb. Eastern wall. 2003. 65x45. mixed media

Kaps. Austrumu siena. The Tomb. Western wall. 2003. 65x45. mixed media

Kaps. Austrumu siena. The Tomb. Northern wall. 2003. 65x103. mixed media

Kaps. Austrumu siena. The Tomb. Southern wall. 2003. 65x103. mixed media

Liturģija. Jaunā Derība. Lithurgie. The New Testament. 2004. 77x70. oil on canvas, mixed media

Liturģija. Vecā Derība. Lithurgie. The Old Testament. 2004. 77x70. oil on canvas, mixed media

pirmdiena, 2010. gada 1. novembris

Stāsti un ainavas. Stories and lanscapes


Stāsti un ainavas, kurās stāsti varētu rasties. Sekojot senlaiku varonim, nonākam gleznā, kas ir dīvainas gaismas piepildīta, un, kopā ar sv. Francisku,  laipni runājam uz putniem.

Stories and lanscapes, where stories could happen. Following the hero of old times, we get into the Picture full of  strange light and talk kindly together with st.Francis to the birds.
 

Pēdējās dienas karadraudze.Last Day Warriors.1999.90x90.oil on canvas

Apsolītā zeme. Promised Land. 2000. 80x121. oil on cardboard

Sv.Franciska sprediķis. Preachings of St. Francis. 1999. 87x100 oil on canvas

Gadalaiki.Rudens. Seasons. Autumn. 2001. 110x88 oil on cardboard

Gadalaiki.Ziema. Seasons. Winter. 2001. 110x88 oil on cardboard