Kopējais lapas skatījumu skaits

ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris

Trīsvienība

Dūmu stabā, dzīvajā klintī, balodī virs ūdeņiem - visur Viņš, vienmēr klāt.
In the pole of fume, in the living cliff, in the dove over the waters - He is everywhere, standing by.Garāmplūstošais

Tumšs ūdens plūst dziļi lejā. Kalnā degošā uguns tiksi mazu brīdi iespīd drūmajā dzelmē un tad jau paliek tālu iepakaļ. Tumšais ūdens plūst un plūst...
Dark, deep waters flowing by. The fire is burning on the hill. Only one moment it's reflections in the dark, deep water have been seen. Dark, deep waters flowing by..